Welkom op de website van OOBOZ

 

De Stichting OOBOZ is een overlegorgaan van de volgende ouderenorganisaties:

• BAS Bergse Actieve Senioren
• PCOB
• KBO Halsteren
• KBO Lepelstraat
samen met een vertegenwoordiger van de ANBO en onafhankelijke deskundigen.

Zij vertegenwoordigt daarmee circa 2000 leden.

 

OOBOZ wil de collectieve /algemene belangen van senioren (50+) behartigen bij de gemeente en  diverse maatschappelijke organisaties.

Dan doen we door:

 

Als U een algemeen belang wilt aankaarten stuur ons dan een email.

-