Clientenondersteuning

Sinds 2015, toen de Wmo  gewijzigd werd, zijn er ook vrijwillige cliëntenondersteuners .
Dat zijn opgeleide vrijwilligers die u adviezen kunnen  geven over allerlei regelingen of weten waar u voor een probleem moet zijn.
Maar ze  kunnen  u ook bijstaan bij keukentafelgesprekken, gesprekken met zorgaanbieders. Zij weten wat er (wettelijk) mogelijk is en laten zich niet leiden door “verkooppraatjes“ of dooddoeners.

Neem gerust contact op met een van onze cliëntenondersteuners.
Het is gratis en zij weten de weg en kennen de wet.

Gewoon doen !