Clientenondersteuning

Sinds 2015, toen de Wmo  gewijzigd werd, zijn er ook vrijwillige cliëntenondersteuners .
Dat zijn opgeleide vrijwilligers die u adviezen kunnen  geven over allerlei regelingen of weten waar u voor een probleem moet zijn.
Maar ze  kunnen  u ook bijstaan bij keukentafelgesprekken, gesprekken met zorgaanbieders. Zij weten wat er (wettelijk) mogelijk is en laten zich niet leiden door “verkooppraatjes“ of dooddoeners .
Neem gerust contact op met de cliëntenondersteuner in onze gemeente, het is gratis en hij weet de weg en kent de wet.
Gewoon doen !

Sjaak Linders    linders-j@home.nl