Door de Raad van Ouderen is het advies “Voorbereiden op het Levenseinde” uitgebracht, dat op 24 september werd aangeboden aan Directeur Generaal langdurige Zorg (DGLZ) Ernst Koesveld.

U kunt het volledige document HIER downloaden
10 oktober 2020 : overleg met wethouder Mv Migonon van der Zwan
                             onderwerpen: Wmo, participatie, preventie

08 maart 2021:     overleg met Stadlander directeur Marco Bakx over sociale woningbouw, huisvesting senioren,
                             duurzaamheid hulploket