Door de Raad van Ouderen is het advies “Voorbereiden op het Levenseinde” uitgebracht, dat op 24 september werd aangeboden aan Directeur Generaal langdurige Zorg (DGLZ) Ernst Koesveld.

U kunt het volledige document HIER downloaden
08 maart 2021:     overleg met Stadlander directeur Marco Bakx over sociale woningbouw, huisvesting senioren,
                             duurzaamheid hulploket

november  2021    adviezen aan de gemeenteraadfracties mbt prioriteiten voor de  verkiezingen 2022
februari 2022:      politieke forummiddag Raayberg

maart  2022`:
adviezen aan de coalitiepartijen van de gemeenteraad van Bergen op zoom mbt  urgente
programmapunten  in het coalitieakkoord